Top

UPRAVNI ODBOR


Članovi Upravnog Odbora su legalno izabrani službenici koji upravljaju aktivnostima Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou. Vaši izabrani predstavnici su:

Eldin Elezović,
Predsjednik

New York, NY

dino crnalic Dino Crnalić,
Potpredsjednik

Charlotte, NC

Jasmin

Jasmin Poturović,                 Glasogovornik

Louisville, KY

Fadil Cvrk,                                  Sekretar

Atlanta, GA

mirza Mirza Mujadžić

Augusta, GA

mirzet Mirzet Mujcić

Richmond, VA

ernad Ernad Muratović

Des Moines, IA

Mirsad Smajić 

Ontario, Kanada

  Rusmin Topalović,

Missouri
Bottom
Copyright © 2000-2011 Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike. Sva Prava Pridržana.