Top

Osnovana Koordinacija KBSA – Pennsylvania

November 5, 2010

Koordinacija KBSA Pennsylvania je priznata od Upravnog Odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (UO KBSA) kao legalna i legitimno registrovana lokalna koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u sljedećem sastavu: Read more

Bottom
Copyright © 2000-2011 Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike. Sva Prava Pridržana.