Top

O KBSA


Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) artikulira i predstavlja bošnjačke interese te promovira pozitivne aspekte bošnjačkog kulturnog, historijskog, etničkog i vjerskog naslijeđa, bošnjačke etike i bošnjačkih vrijednosti. Istovremeno KBSA se bori za demokratsku, jedinstvenu i prosperitetnu BiH u kojoj će svi konstitutivni narodi i građani živjeti u miru i ravnopravnosti te za otvoreno civilno bh društvo.

Organizovanje KBSA je prvi korak u dugačkom procesu najšireg okupljanja i organizovanja Bošnjaka i njihovih organizacija u SAD i Kanadi.

Jasnoća djelovanja Kongresa okupila je mnoge pojedince ali i organizacije, asocijacije i institucije. KBSA svojom jasnom vizijom vlastitog djelovanja, svojim konkretnim planovima i programima rada, svojom preciznom organizacionom šemom, svojim godišnjim okupljanjem svega onoga što vrijedi kod Bošnjaka, bošnjačkih organizacijai i patriotskih Bosanaca i Hercegovaca, svojim svakodnevnim oglašavanjem po svim bitnim pitanjima bošnjačke i bosanskohercegovačke egzistencije, okupljajući pojedince i kolektive, predstavlja pogonski kotač bošnjačke i bh dijaspore u Sjevernoj Americi.

KBSA se zalaže za građanske, kulturne, jezičke, nacionalne, socijalne i vjerske slobode i prava Bošnjaka gdje god žive.  KBSA je nezavisna i nestranačka i podržava sve demokratske procese u Jugoistočnoj Evropi, koji imaju za cilj slobodnu, stabilnu i prosperitetnu regiju.

Osnovne djelatnosti KBSA su: 

  • Afirmacija i očuvanje bošnjačkog identiteta, sa posebnim naglaskom na našu mladež, da ne zaboravi naš jezik, kulturu i tradiciju.
  • Afirmacija i očuvanje Bosne i Hercegovine kao države i pomoć BiH da postane slobodna i prosperitetna država za sve njene građane.
  • Koordinacija, pomoć i razvoj naših organizacija u Americi i Kanadi.
  • Realizacija humanitarnih, obrazovnih i drugi akcija.
  • Upoznavanje naših komšija sa bosanskim i bošnjačkim kulturnim, historijskim i drugim vrijednostima.
  • Podsticanje Bošnjaka Amerike i Kanade da aktivno sudjeluju u svim poljima života ovdje i da budu konstuktivni i pozitivni dio američkog i kanadskog društva, te da budu aktivni u našim zajednicama.
  • Da osiguramo vlastiti glas koji bi se čuo u institucijama Amerike, Kanade, BiH i šire.
  • Da nam mreža bude što jača da bi mi mogli sami sebi pomoći u svim segmentima života u Americi i Kanadi.
  • Da uradimo sve što je u našoj moći da se uvijek pamte genocidi koji su izvršeni nad Bošnjacima, da se sjećamo naših šehida, gazija i nevinih žrtava, da nikada ne dozvolimo da se izjednačava agresor i žrtva i da se istina o agresiji i genocidu protiv BiH i Bošnjaka od 1992. do 1995. nikada ne zaboravi i ne ponovi.

KBSA je neophodna organizacija, jer predstavlja instituciju koja će nas ujediniti i uraditi za nas ono što ne možemo uraditi kao pojedinci ili lokalne organizacije.  U najmanju ruku ona će pomoći da se Bošnjaci druže, upoznaju, međusobno pomažu i da pružamo podršku Bosni i Hercegovini i našim sunarodnjacima gdje god oni bili.

Bottom
Copyright © 2000-2011 Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike. Sva Prava Pridržana.