Top

ČLANSTVO


Počevši od 2000-te, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) je branio interese Bosne i Hercegovine i Bošnjaka u dijaspori osiguravajući čvrste odnose između Sjedinjenih Američkih Država i naše domovine. Efektivan nastavak našeg rada je moguć jedino uz vašu finansijsku pomoć. Mi Vam zahvaljujemo na vašoj velikodušnosti.

Da postanete član Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike:
1. SKINITE SLUŽBENU APLIKACIJU ZA PRISTUP ČLANSTVU U KBSA,
2. POPUNITE FORMU I POŠALJITE JE SA UPLATOM ČLANARINE NA ADRESU:

Congress of North American Bosniaks

P.O. Box 408157
Chicago, IL 60640

KBSA Clanstvo

Bottom
Copyright © 2000-2011 Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike. Sva Prava Pridržana.